Sylabusy
linia


powrót do głównej strony

KIEROWANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM
Kierunek: Budownictwo. Studia: inżynierskie niestacjonarne. Przedmiot obowiązkowy.
sem 7; 8 g. wykładów; 16 g. zajęć laboratoryjnych.


Cel zajęć:
Celem nauczania jest zapoznanie studentów z podstawami planowania i organizacji procesu inwestycyjnego, prawami i obowiązakami poszczególnych uczestników tego procesu, rolą nadzoru budowlanego. Na ćwiczeniach szczególny nacisk położony jest na sporządzanie wyceny kosztów realizacji robót budowlanych z wykorzystaniem używanego w praktyce oprogramowania komputerowego.


Tematyka wykładów:

Budowlany proces inwestycyjny i jego uczestnicy
 • Podstawowe pojęcia procesu budowlanego (organizacja procesu budowlanego, technologia robót, procesy pomocnicze, zasadnicze, itp)
 • Pojęcie procesu inwestycyjnego i inwestycji. Rodzaje inwestycji
 • Cykl życia inwestycji
 • Klasyfikacja obiektów budowlanych
 • Etapy procesu inwestycyjnego
 • Podstawy prawne procesu inwestycyjnego
 • Samodzielne funkcje techniczne
 • Etyka i odpowiedzialność zawodowa
 • Uczestnicy procesu inwestycyjnego
 • Prawa i obowiązki poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego (inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy)
 • Procedury FIDIC i rola Inżyniera kontraktu
 • Nadzór budowlany - struktura, uprawnienia i obowiązki
 • Dokumenty budowy
 • BHP w robotach budowlanych

Tematyka ćwiczeń:

Program do ksztorysowania Norma
 • Podstawowe zasady sporządzania kosztorysów budowlanych na podstawie programu komputerowego Norma
 • Norma - Praca z katalogami
 • Norma - Praca z cennikami
 • Norma - Tworzenie kosztorysu: działy i pozycje
 • Norma - Tworzenie kosztorysu: układ i sposób wyświetlania
 • Norma - Operacje na przedmiarze
 • Norma - Definiowanie narzutów dla kosztorysu, działów i pozycji
 • Norma - Praca z kosztorysem: edycja i modyfikacje
 • Norma - Tworzenie rozwiązań wariantowychWarunki zaliczenia przedmiotu: W semestrze obowiązuje wykonanie jednego projektu i jego obrona oraz zaliczenie kolokwium z materiału wykładowego.


Literatura:

do góry     powrót do głównej strony